Leisure Wheels – Liuwa Plain NP (Zambia)

Leisure Wheels – Mamili NP (Namibia)

Leisure Wheels – Raid de Himalaya (India)

Leisure Wheels – Southern Malawi (Malawi)

Leisure Wheels – Liuwa Participation Safari (Zambia)

Leisure Wheels – Akagera NP (Rwanda)

Leisure Wheels – Garamba NP (DRC)

Leisure Wheels – Vic Falls Adventure Sports (Zambia)